Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Białaczów
Menu góra
Strona startowa Zamówienia publiczne Powyżej 30000 euro
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Powyżej 30000 euro, bieżące, menu 42 - BIP - Gmina Białaczów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Powyżej 30000 euro

Data wytworzenia 2021-01-04, ostatniej modyfikacji 2021-02-17 12:37

,,Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Białaczów

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Informacja z otwarcia ofert Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć Pytania i odpowiedzi 2 Powiadomienie o zmianach SIWZ Sprostowanie do ogłoszenia 2 Zmieniony Zał. nr 5.1 Zmieniony Zał. nr 5.2 Zmieniony Zał. nr 5.3 Zmieniony Zał. nr 11b Zmieniony zał. nr 11c Pytania i odpowiedzi 1 Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Zał. nr 1 - P.
Data wytworzenia 2020-12-01, ostatniej modyfikacji 2020-12-23 11:51

Przetarg nieograniczony pn.:,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Białaczów w 2021 r. w tym z PSZOK oraz wskazanych miejsc zbierania przez Zamawiającego"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu SIWZ Podgląd ogłoszenia o zamówieniu Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 2 - Wzór umowy Zał. nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Zał. nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Zał. nr 5 - Oświadczenie o przynależnosci lub braku przynależności do grupy kapitałowej
Data wytworzenia 2020-11-07, ostatniej modyfikacji 2020-12-01 12:43

Przetarg nieograniczony pn.:,,Zakup energii elektrycznej do celów oświetlenia drogowego w granicach administracyjnych Gminy Białaczów oraz do zasilania obiektów użytkowanych przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne Gminy Białaczów"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja z otwarcia ofert Wyjaśnienia nr 2 Wyjaśnienia nr 1 SIWZ Podgląd ogłoszenia o zamówieniu Zał. nr 1 - Formularz ofertowy Zał. nr 2 - Ośw. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Zał. nr 3 - Ośw. o braku podstaw do wykluczenia Zał. nr 4 - Zobowiązanie odmiotu trzeciego Zał. nr 5 - Ośw. o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Zał.
Data wytworzenia 2020-07-17, ostatniej modyfikacji 2020-08-24 13:18

Przetarg nieograniczony pn.:,,Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żelazowice"

Sprostowanie do Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Zmiana SIWZ 2 Zmieniony Zał. nr 1 - Formularz ofertowy Zmiana SIWZ Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Uwaga: ZMIENIONE ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ: Przedmiar 2 Projekt zjazd Żelazowice 2 STWiOR Budowa zjazdu 2 Droga Żelazowice - kosztorys ofertowy 2 Kosztorys 2 SIWZ Podgląd ogłoszenia o zamówieniu Zał.
Data wytworzenia 2020-08-04, ostatniej modyfikacji 2020-08-19 15:12

Przetarg nieograniczony pn.:,,Dowóz i odwóz uczniów do i ze szkół podstawowych z terenu Gminy Białaczów poprzez zakup biletów miesięcznych w roku szkolnym 2020/2021’’

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja z otwarcia ofert Zmiana nr 1 SIWZ Zmieniony Zał. nr 7 - Wykaz sprzętu SIWZ Podgląd ogłoszenia o zamówieniu Zał. nr 1- Formularz ofertowy Zał. nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału Zał. nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Zał. nr 4 - Wzór zobowiazania podmiotu trzeciego Zał. nr 5 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynalezności do grupy kapitałowej
Data wytworzenia 2020-07-01, ostatniej modyfikacji 2020-07-10 13:27

Przetarg nieograniczony pn.:,,Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Petrykozach"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Informacja z otwarcia ofert Wyjaśnienia nr 1 SIWZ Podgląd ogłoszenia o zamówieniu Zał. nr 1 - Formularz ofertowy Zał. nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udzialu w postępowaniu Zał. nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Zał. nr 4 - Wzór zobowiązania podmiotów trzecich Zał. nr 5 - Oświadczenie o przynaleznosci lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Zał.
Data wytworzenia 2020-05-27, ostatniej modyfikacji 2020-06-24 15:12

Przetarg nieograniczony:,,Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zakrzów i Białaczów oraz budowa - uzupełnienie sieci wodociągowych w miejscowośc

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT SIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 7 Zał. nr 8 - Istotne postanowienia umowy - wzór umowy dla zadania nr 1 Zał. nr 9 - Istotne postanowienia umowy - wzór umowy dla zadania nr 2 Podgląd opublikowanego ogłoszenia o zamówieniu
Data wytworzenia 2020-05-05, ostatniej modyfikacji 2020-06-09 13:53

,,Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sędów i Skronina w Gminie Białaczów"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT SIWZ z Załącznikami od nr 1 do nr 7 Zał. nr 8 - Istotne postanowienia umowy - wzór umowy Zał. nr 9 - istotne postanowienia umowy - wzór umowy Podgląd ogłoszenia o zamówieniu
Data wytworzenia 2020-03-23, ostatniej modyfikacji 2020-05-19 15:39

Przetarg nieograniczony pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zakrzów i Białaczów oraz budowa - uzupełnienie sieci wodociągowych w miejscowościach Sędów, Miedzna Drewniana, Petrykozy w gminie Białaczów"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert Informacja o odrzuceniu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wniosek o wyrażenie zgody na przedłuzenie terminu związania ofertą Zał. do wniosku o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą Informacja z otwarcia ofert Wyjaśnienia nr 4 na zapytania Wyjaśnienia nr 3 na zapytania Wyjaśnienia nr 2 na Zapytania Wyjaśnienia nr 1 na zapytania SIWZ Podgląd ogłoszenia
Data wytworzenia 2020-03-04, ostatniej modyfikacji 2020-04-08 11:34

Przetarg nieograniczony pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sędów i Skronina w gminie Białaczów"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT UWAGA! WAŻNA INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW Wyjaśnienia nr 5 na zapytania od Wykonawcy Wyjaśnienia nr 2 na zapytania od Wykonawcy Wyjaśnienia nr 3 na zapytania od Wykonawcy Wyjaśnienia nr 4 na zapytania od Wykonawcy Zał. nr 1 do Wyjaśnień 4 Zał. nr 2 do Wyjasnień 4 Wyjaśnienia nr 1 na Zapytania od Wykonawców SIWZ z załącznikami Ogłoszenie o zamówieniu Zał.
1 / 10
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.